Noc czerwcowa

Noc czerwcowa

Noc czerwcowa” to sceniczna przeróbka opowiadania pod tym samym tytułem, opublikowanego w tomie „Zarudzie” (1976), dokonana przez Jarosława Iwaszkiewicza na kilka miesięcy przed śmiercią. Ostatnia sztuka pisarza nie jest zresztą pierwszą autoadaptacją tego typu w jego spuściźnie (wcześniej powstały „Stara cegielnia”, „Gospodarstwo”). Dramatyzacji „Nocy czerwcowej” podjął się sędziwy autor z inspiracji Andrzeja Wajdy i jemu właśnie przekazał utwór po ukończeniu pracy – początkowe strony przepisane na maszynie, pozostałe w rękopisie.